Henna's Art

Gevestigd in Amsterdam, met passie werken wij aan de visuele uitstraling van uw bedrijf.

Logo | Visitekaartje | Brochure | Flyer | Sticker Banner | Gevelreclame

Op het gebruik van deze website (www.hennasart.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Henna’s Art streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze
informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Henna’s Art niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene
aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Henna’s Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een
relatie tussen Henna’s Art en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Henna’s Art garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig
worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Henna’s Art te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Henna’s Art heeft geen invloed op websites
van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Henna’s Art aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Henna’s Art zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt, zonder dat Henna’s Art daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Opgesteld op 21 februari 2020.